Image
Image

Príprava podkladov

Príprava podkladu je dôležitou súčasťou pokládky podláh. Je nutné odstrániť nesúdržné častice, cementové mlieko, nátery, mastnoty...

Varianty úprav

  • brúsenie
  • frézovanie
  • otriskávanie
  • odmastenie
  • čistenie vodným lúčom