Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Príprava podkladov

Príprava podkladu je dôležitou súčasťou pokládky podláh. Je nutné odstrániť nesúdržné častice, cementové mlieko, nátery, mastnoty...

Varianty úprav

  • brúsenie
  • frézovanie
  • otriskávanie
  • odmastenie
  • čistenie vodným lúčom