Image
Image
Image
Image

Podlahové naterové systémy

Sú určené pre ľahkú až strednú záťaž vo výrobných halách s ľahkou prevádzkou, skladoch, pivniciach, garážach a všade tam, kde je potrebný bezprašný povrch a spevnenie betónu. Podlaha je umývateľná vodou a odolná voči ropným produktom a čiastočne proti chemikáliám. Aplikujú sa na podklad zbavený nečistôt s hrúbkou vrstvy do 1 mm.

Epoxidové laky na parkety. Používajú sa hlavne k transparentným náterom parketových a iných drevených podláh

Možnosti použitia

  • bezprašná povrchová úprava betónu a dreva
  • spevnenie a izolácia podkladu
  • zvýšenie oderuvzdornosti povrchov