Špeciálne podlahové systémy

V určitých prevádzkach sú nutné podlahy s rôznymi špecifikáciami


 • Chemicky odolné /nátery, podlahy/.
 • Podlahy na čerstvé betóny.
 • Podlahy na mastné a zaolejované podklady.
 • Podlahy do výbušného prostredia.
 • Antistatické podlahy.
 • Špeciálne hygienické podlahy.
 • Podlahy s tepelnou záťažou -40 C + 120 C.
 • Plastbetónové podlahy.
 • Extrémne zaťažitelné podlahy.
 • Podlahy do 24 hodín.
 • Záchytné jímkové systémy.
 • Na asfaltové povrchy.

CENA: podla rovinnosti podkladu, hrúbky materiálu a prác