Príprava podkladov pod liate podlahy a nátery

Príprava podklau je dôležitou súčasťou pokládky podláh. Je nutné odstrániť nesúdržné častice, cementové mlieko, nátery, mastnoty a pod.

Varianty úprav: -brúsenie, frézovanie, otriskávanie, odmastenie, čistenie vodným lúčom a pod.