Podlahové naterové systémy

1. Dvojzložkové náterové systémy s obsahom pigmentov a rozpúšťadiel hmoty, na báze syntetickej živice s obsahom plnív a pigmentov v zmesi vysokovriacich rozpúšťadiel o hustote asi 1170 kg/m3.
2. Dvojzložkové náterové systémy, vodou rieditelné, paropriepustné.
3. Antistatické náterové systémy EN10 81 ľahká záťaž.

Používajú k bezprašnej povrchovej úprave podkladu a k spevneniu podkladového betónu a pod.

  1. betónov, dreva
  2. izolačných náterov pre zabránenie prieniku škodlivých látok do podkladu
  3. k dosiahnutiu vysokej oderuvzdornosti povrchov. Práce sa vykonávajú na podklad zbavený nečistôt, najčastejšie štetcami, plstenými valčekmi. Hrúbka vrstvy do 1 mm.

Použitie

Sú určené pre ľahkú až strednú záťaž vo výrobných halách s ľahkou prevádzkou, skladoch, pivniciach, garážach a všade tam, kde je potrebný bezprašný povrch a spevnenie betónu. Podlaha je umývateľná vodou, odolná voči ropným produktom a čiastočne proti chemikáliam. Použitie 2-3 vrstvy. Sú použiteľné do potravinárskych prevádzok.

Epoxidové laky na parkety. Používajú sa hlavne k transparentným náterom parketových a iných drevených podláh

CENA: podľa rovinnosti podkladu, hrúbky materialu a práce od 8.30 €/m2