Antistatické podlahové systémy

Podlahy s nutnou kontrolou statickej elektriny.

Tieto podlahy sú určene na kontrolu zvodu statickej elektriky. podľa noriem je určený zvodový odpor v Ohmoh podľa určenia prevádzky EN 10 81.
Do bežných prevádzok, kde sú požadované antistatické podlahy so zvodovým odporom od 10.4 po 10.9 Ohmu. Tieto parametre spĺňajú okrem liatych podláh aj homogénne PVC.

Pri malom zaťažení podlahy je možne použiť náterový systém podľa EN 1081.
Technická norma IEC 61340-5-1 špecifikuje všeobecne požiadavky a vzťahuje sa len na výrobu a použitie elektronických zariadení. Definuje ESD pracovisko, chránenú oblasť ESD:EPA.
ESD-prenos náboja medzi telesami s rôznym elektrostatickým potenciálom.

Môžu byť liate /EPOXY ,PUR/ alebo homogénne PVC.
Taktiež prevedenia sú rôzne: hladké, drsné, matné, lesklé, dekoratívne a pod.
Najbežnejšie používané systémy sú podľa noriem EN 10 81 a IEC6134O-5-1.


MOŽNOSTI POUŽITIA

  • Výbušné prostredie
  • Serverové miestnosti
  • Operačne sály
  • Nemocnice
  • Laboratória
  • Výrobne priestory pre elektroniku
  • Striekacie kabíny a boxy
  • Sklady horľavín a výbušnín.

CENA: podľa rovinnosti podkladu, hrúbky materialu a práce od 25 € /m2